Naše hlavné činnosti:
Filozofia a vizia
1. Získanie certifikátov
2. Poradenstvo a inžiniering
3. Organizovanie akcií a podujatí

 

O firme BeA3X :

  • - BeA3X je firma zaoberajúca sa certifikačnými službami v oblasti manažérskych systémov, ekologickým poradenstvom, inžinieringom, získaním finančných prostriedkov z EUROFONDOV, resp. úverov z neštandardných zdrojov
  • - Vo svojom portfóliu má aj organizačnú činnosť – cestovanie, wellness pobyty, odborné i hobby semináre
  • - Živnostenský list bol vydaný 27.06.2006, č. živnostenského registra 450-9039
  • - Medzi silné stránky patrí naša dlhoročná prax v oblastiach corbusinessu  ( prax v strategickom manažmente, manažérskych systémoch, v marketingu, v štátnej stavebnej správe , v špeciálnej štátnej správe v ekológii, tvorba projektov , externý poradca pri hodnotení projektov, externý audítor)
  • - V priebehu posledných 10 rokov bolo zorganizovaných množstvo podujatí  odborného aj hobby zamerania
  • - Na poznávacích zájazdoch sme navštívili takmer všetky krajiny Európy